Հայաստանում սլովակական ներդրումներով նոր գործարան է կառուցվել
Հայաստանում սլովակական ներդրումներով նոր գործարան է կառուցվել

Հայաստանում սլովակական ներդրումներով նոր գործարան է կառուցվել։ «Իբիս Երևան»-ում տեղի ունեցավ ARMPLAST INVEST գործարանի բացմանը նվիրված շնորհանդեսը։

Հայաստանում սլովակական ներդրումներով նոր գործարան է կառուցվել
ԿՈՄՊՈԶԻՏԱՅԻՆ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Այս տեսակի արմատուրան բաղկացած է մատրիցից և ամրապնդող տարրերից: Ամրապնդող տարրերը շարունակական բարձր ամրության մանրաթելեր են, որոնք փոխկապակցված են ձողի մեջ պոլիմերային մատրիցով: Այս արմատուրայի արտաքին մակերեսն ունի մշտական ​​և շարունակական ռոմբիկ ռելիեֆ։ Կոմպոզիտային արմատուրան արտադրվում է նոր, բարձր արդյունավետության տեխնոլոգիայի միջոցով, որը կոչվում է պլեյնտրուզիա։

previous arrow
next arrow

Մեր մասին

2022 թվականին Հայաստանում սլովակական ներդրումներով ստեղծվել է ARMPLAST INVEST գործարանը։

Գործարանի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ 2022 թվականի սեպտեմբերին «Իբիս Երևան»-ում։

Գործարանը, որը EU-Asia Business Finance Centre Holding-ի անդամ է, կառուցվել է Հայաստանում սլովակյան ներդրումներով, արտադրում է կոմպոզիցիոն արմատուրա, որն իրացվում է Հայաստանում և արտերկրում։

Ներկաները շնորհանդեսի ընթացքում ծանոթացան գործարանի գործունեությանը, կոմպոզիցիոն արմատուրայի արտադրությանը և կիրառման գործնական ոլորտներին:

ARMPLAST INVEST

Կիրառման ոլորտը

ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ/ԼՈՂԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՈՄԿԱ կարելի է կիրառել հիմնական բեռնվածքներ չկրող կոնստրուկցիաներում՝ նախասահմանված շահագործման ինչպես սովորական (ոչ ագրեսիվ), այնպես էլ ագրեսիվ միջավայրերի (քլորիդների, թթուների, բարձր կոնցենտրացիայի ագրեսիվ գազերի և այլն) ազդեցության պայմաններում, որոնք պողպատե ամրանների դեպքում առաջացնում են կոռոզիա։

Օգտագործման ոլորտներ՝
Կամուրջի շինարարություն- Ճանապարհների մակերեսներ, բացվածքների կառույցներ, հենարաններ Ճանապարհների շինարարություն – բաժանարար պատնեշներ, ցանկապատեր, ճանապարհային սալեր քաղաքային ճանապարհների համար, ասֆալտբետոնե ծածկ, օդանավակայանի թիթեղներ Բնակարանային շինարարություն- Շինարարական կառույցներ, ԱԴԾ բլոկներ
Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

1) բետոնե հատակների, տարբեր հատակածածկերի նախապատրաստական շերտերի, սալվածքների, հետիոտնային ճանապահների և մայթերի ամրանավորման,

2) ոռոգման, ջրահեռացման և դրենաժային համակարգերի կոնստրուկտիվ տարրերի նորոգման,

3) ագրեսիվ միջավայրերի ազդեցությանը ենթարկվող կոնստրուկցիաներում (քլորային աղեր, բարձր խտությամբ ագրեսիվ գազեր և այլն), այդ թվում քիմիական արտադրության թափոնների պահեստարանների կոնստրուկցիաների ամրանավորման,

4) գյուղատնտեսական արտադրական նշանակության շինությունների (անասնագոմ, պահեստային տնտեսության շենքեր և այլն) ոչ կրող և սեզոնային ջերմոցների կոնստրուկցիաների ամրանավորման,

5) բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի ու շինությունների կառուցման ընթացքում՝ ոչ կրող կառուցվածքային տարրերի (բարակապատ կոնստրուկտիվ տարրեր, ձայնամեկուսիչ և ջերմամեկուսիչ սալեր, ներքին և արտաքին ճարտարապետական դետալներ և այլն) կոնստրուկտիվ ամրանավորման,

6) հավաքովի ժամանակավոր շենքերի կառուցվածքային տարրերի կոնստրուկտիվ ամրանավորման,

7) թույլ հիմնատակերի վրա (ճահիճներ, բարձր խոնավությամբ և նստվածքային գրունտներ, ժամանակավոր ճանապարհներ) լիցքերի ամրանավորման,

8) բետոնե կառուցվածքային տարրերի (հավաքովի հիմքերի բլոկներ, կոյուղու դիտահորեր, մայթերի եզրաքարեր, ավտոմոբիլային ճանապարհների առանձին տարրեր, որոնք ենթարկվում են հակասառցակալման հավելումների (ռեագենտների)  ագրեսիվ ազդեցությանը) արտադրության ընթացքում,

9) շենքերի արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման և սվաղների ամրանավորման աշխատանքներում, ցանկապատերի կոնստրուկցիաներում,

10) կարկասային շենքերի եռաշերտ (ջերմամեկուսիչ շերտով) ոչ կրող (կախովի) պատերի կոնստրուկտիվ ամրանավորման,

11) բետոնե հենապատերի և առափնյա ալիքապաշտպան հավաքովի կոնստրուկցիաների ամրանավորման,

12) ֆիբրաբետոնի արտադրության մեջ բազալտե թելերի (ռովինգ) որպես դիսպերս ամրանավորման,

13) քարալիցքային ամբարտակների ու ջրանցքների հատակների բետոնե շերտերի ամրանավորման համար, նաև բետոնե, քարե և գեոտեխնիկական կոնստրուկցիաներում:

ՈՄԿԱ առանձնահատկությունները

Կոմպոզիտային ոչ մետաղական արմատուրաները բնութագրվում են հետևյալ տարբերակիչ հատկանիշներով.

Կոմպոզիտային ոչ մետաղական արմատուրաները բնութագրվում են մի շարք տարբերակիչ հատկանիշներով։ Առաջին հերթին՝ ոչ մետաղական արմատուրայի հաշվարկային դիմադրությունը մոտ հինգ անգամ գերազանցում է A-III դասի պողպատից պատրաստված արմատուրայի դիմադրությունը։ Բացի այդ, լարվածության ժամանակ նոր արմատուրայի երկարացումը որոշ դեպքերում մինչև 12 անգամ ավելի քիչ է,
քան պողպատե համանման արմատուրայինը։ Կոմպոզիտային արմատուրայի տեսակարար կշիռը չորս անգամ պակաս է, քան պողպատի դեպքում: Բացի դրանից, կոմպոզիտային արմատուրան չի ենթարկվում կոռոզիոն որևէ քայքայման, այն գործնականում ջերմություն չի փոխանցում, չի կորցնում իր աշխատանքային հատկությունները նույնիսկ ցածր ջերմաստիճաններում։ 

• Ոչ մի բեռնվածքի տակ նյութի հոսունության վիճակ չկա, սա թույլ է տալիս օգտագործել դրանց խզման ժամանակավոր դիմադրության առավել ամբողջական լարման բնութագրերը.

• Ոչ մետաղական արմատուրայի հաշվարկային դիմադրությունը մոտ հինգ անգամ գերազանցում է A-III դասի պողպատից պատրաստված արմատուրայի դիմադրությունը;

• Լարվածության ժամանակ նոր արմատուրայի երկարացումը որոշ դեպքերում մինչև 12 անգամ ավելի քիչ է, քան պողպատե համանման արմատուրայինը: Այսինքն, ոչ մետաղական արմատուրան շատ լավ պահպանում է իր սկզբնական չափը և ավելի քիչ ենթակվում դեֆորմացիայի;

• Առաձգականության մոդուլը կարող է ապահովել 55 – 200 ՄՊա լայն շրջանակում՝ կախված օգտագործվող մանրաթելերից;

• Կոմպոզիտային արմատուրայի տեսակարար կշիռը չորս անգամ պակաս է, քան պողպատի դեպքում: Ըստ ամրության համարժեք պողպատե արմատուրայի փոխարինումը կոմպոզիտայինի՝  արմատուրայի կարկասի քաշը նվազում է ավելի քան տասը անգամ:

• Կոմպոզիտային արմատուրան չի ենթարկվում կոռոզիոն որևէ քայքայման, երբ ենթարկվում է բացարձակ ագրեսիվ միջավայրերի ազդեցությանը (ներառյալ բետոնի ագրեսիվ ալկալիականային միջավայրը), նման կոնստրուկցիաների երկարակյացությունը գնահատվում է ոչ պակաս, քան 80 տարի;

• Նոր արմատուրայի ջերմային ընդարձակման գործակիցը համապատասխանում է բետոնի նույն գործակցին, որն ամբողջությամբ վերացնում է ջերմաստիճանի փոփոխման ժամանակ կառուցվածքում ճաքերի առաջացումը;

• Կոմպոզիտային արմատուրան գործնականում ջերմություն չի փոխանցում, դրա ջերմահաղորդականությունը հարյուր անգամ պակաս է, քան պողպատի մոտ;

• Այն չի կորցնում իր աշխատանքային հատկությունները նույնիսկ ցածր ջերմաստիճաններում;

• Ոչ մետաղական արմատուրան ռադիոթափանցիկ է, դիամագնիսական և դիէլեկտրիկ:

ԿՈՄՊՈԶԻՏԱՅԻՆ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՄԿԱ կառուցվածքը

Այս տեսակի արմատուրան բաղկացած է մատրիցից և ամրապնդող տարրերից: Ամրապնդող տարրերը շարունակական բարձր ամրության մանրաթելեր են, որոնք փոխկապակցված են ձողի մեջ պոլիմերային մատրիցով: Այս արմատուրայի արտաքին մակերեսն ունի մշտական ​​և շարունակական ռոմբիկ ռելիեֆ։ Կոմպոզիտային արմատուրան արտադրվում է նոր, բարձր արդյունավետության տեխնոլոգիայի միջոցով, որը կոչվում է պլեյնտրուզիա։

Ըստ արտադրության մեջ օգտագործվող մանրաթելերի տեսակի՝ արտադրվում են 4-ից 20 միլիմետր տրամագծով կոմպոզիտային ամրացման հետևյալ տեսակները՝

ՈՄԿԱ – ոչ մետաղական ապակեպլաստե արմատուրա;

ՈՄԿԱ- Բ՝ ոչ մետաղական բազալտապլաստիկ արմատուրա:

Ամրանները բավական ճկուն են և վաճառվում են կլոր փաթեթավորմամբ՝ 100 մետր երկարությամբ կամ պատվիրատուի նախընտրած չափսով։

Արժեքներ

Տեսակ Արտաքին/ներքին պարագիծ (մմ)
Մեկ մետրի արժեք/ EUR
Մեկ մետրի քաշ/կգ
Փաթեթավորում
5 մմ/ 3 մմ
0.29 €
0.030 կգ
6 մմ/ 4 մմ
0.34 €
0.038 կգ
պարույրներ մինչև 150 մ կամ ձողեր
7 մմ/ 5 մմ
0.38 €
0.053 կգ
8 մմ/ 6 մմ
0.44 €
0.068 կգ
պարույրներ մինչև 100 մ կամ ձողեր
9 մմ/ 7 մմ
0.52 €
0.092 կգ
10 մմ/ 8 մմ
0.64 €
0.112 կգ
պարույրներ մինչև 50 մ կամ ձողեր
12 մմ/ 10 մմ
0.82 €
0.162 կգ

* գնացուցակը գործում է 20.04.2023-ից մինչև 31.08.2023թ.

* ԱԱՀ-ն ներառված է

* Զեղչը կիրառվում է քննարկումից հետո (կախված պատվիրված ծավալից և խորհրդի հաստատումից).
50 կմ – 5% զեղչ
100 կմ – 8% զեղչ
150 կմ – 10% զեղչ

Կապ Մեզ հետ

Գրեք մեզ, որպեսզի կարողանանք միասին աշխատել:

+421 907 755 530  Ashot Grigoryan 
+374 91 77 55 59    Karen Israyelyan

armplastinvest@gmail.com

Armplast Invest © 2023. All Rights Reserved.